När behövs bygglov?

När behövs bygglov?

Enligt lagen (2010:900) om bygglov så ska man ansöka om det för alla nya byggnader och för ändringar av befintliga byggnader som innebär att ytan ökas eller ges en annan användning. Detta gäller även tillbyggnader. Man ansöker hos Länsstyrelsen, kommunen eller Sametinget beroende på var man vill bygga. Det behövs normalt sett inte för mindre ändringar som till exempel byte av fönster eller dörrar. Det kan finnas andra regler för det, till exempel regler om planläggning och fastighetsbildning. Kontakta alltid din kommun för att vara säker på vad som gäller.

Det finns en del undantag från bygglovskravet, till exempel för vissa små byggnader som tillhör bostaden, till exempel altaner, förråd eller carport. Byggnader som är 5 m² eller mindre är också undantagna från bygglov.

Detta är bara en kort sammanfattning av lagen (2010:900) om bygglov. Vi rekommenderar att du läser den i sin helhet för att få en fullständig bild av vad som gäller.

Låt oss nu säga att du tycker det är svårt att ansöka om bygglov? Du kan alltid få hjälp med det för det finns speciella företag som har riktat in sig på att bistå dig i ansökningsprocessen. En del av er har dyslexi och har svårt att läsa och skriva men det innebär ju inte att det är någonting fel på ert intellekt. Men ta hjälp i så fall, och givetvis kan ni andra göra det också. Då slipper ni oroa er för att missa något viktigt eller skriva fel. Ansökan om detta kan beroende på vilken typ av ändring du vill göra, vara lite krånglig. Därför är det bra att knyta in professionella.

Jag skulle vilja avsluta med en kort information till er som vill bygga utan bygglov. Det finns ett risk för böter, och ibland tvingas man till att riva.

Jonas i Jönköping